Heim

ME BRYR OSS!

Der alle kan tru at nokon vil bu


Langt ute i Herdlefjorden, mellom Holsnøy og Askøy, ligg den veglause øya Øpso.


På folkemunne har øya hatt mange navn; Ypsøy, Ypso, Øpsen og Ufsi er nokre av dei.


Ypsøy Kystgard vert drive økologisk i samspel med natur, kultur og hav.

Det handlar om å bry seg


Ypsøy Kystgard er ein stad med mykje aktivitet gjennom heile året.

Den raude tråden i all aktivitet på garden handlar om å bry seg; om naturen, om folk og om fe.

GARDSDRIFT OG PRODUKSJON


På garden driv familien Ypsøy økologisk drift med tradisjonell norsk sau, høner, fiske og foredling av frukt, bær og urter.

AKTIVITETAR OG GARDSTURISME


Ypsøy Kystgard er ei unik, fredelig og vakker øy for rekreasjon, avslapping og ulike friluftsaktivitetar på land og sjø.

SPESIALUNDERVISNING OG AVLASTING


I tillegg til tradisjonell gardsdrift, vert øya brukt som alternativ opplæringsarena for spesialundervisning og helgeavlastning for fleire kommunar i Vestland.

"Om alle hadde hatt ein plass som Ypsøy, ville det vært mindre krig i verda."

TORVALD, 14 ÅR